تلفن: ۸۷۲۸-۲۲۵۵-۰۲۱

فکس: ۸۵۴۴-۲۲۵۵-۰۲۱

خانهپروژه هاپروژه‌‌های طراحی – مهندسی

پروژه‌‌های طراحی – مهندسی

ردیف عنوان پروژه‌ها وضعیت کارفرما دامنه کلی خدمات شرکت بینا خلاصه مسئولیت های قراردادی
1 برج تقطیرشازند در دست اجرا شرکت پتروشیمی شازند طراحی‌هایی تفصیلی انجام طراحی و مهندسی یک دستگاه برج پیش پروپان زدا ( PRE-DEPROPANIZER TOWER) به همراه ملحقات آن در واحد الفین مجتمع پتروشیمی شازند
2 خط لوله ایرانشهر-پالیزان در دست اجرا شرکت مهندسی و توسعه گاز طراحی‌هایی تفصیلی انجام خدمات مهندسی شامل صحه گذاری بر روی مدارک پایه ( Basic Endorsement ) و طراحی کل پروژه
3 خط لوله “24 نائین ـ کاشان ـ ری خاتمه یافته شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت طراحی‌های پایه و تفصیلی انجام برداشتهای صحرایی، تهیه طرح مقدماتی برای خط لوله و تلمبه‌خانه‌‌های مربوطه، اخذ تأیید کارفرما و انجام طراحی‌های تفصیلی
4 خط لوله فرآورده‌‌های نفتی آبادان ـ اراک ـ ری خاتمه یافته شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت طراحی‌های پایه و تفصیلی انجام برداشتهای صحرایی، تهیه طرح مقدماتی برای خط لوله و تلمبه‌خانه‌‌های مربوطه، اخذ تأیید کارفرما و انجام طراحی‌های تفصیلی
5 انجام خدمات مشاوره طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC سرویسهای جانبی و آفسایت خاتمه یافته شرکت پالایش نفت تهران خدمات مشاوره و طراحی پایه طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه واحدهای OFFSITE UTILITIES، NHT، CCR PLATFORMING، BCU و بازنگری استانداردها
6 خدمات مشاوره پروژه جایگزینی خطوط آب خنک کننده واحدهای پائین دستی پتروشیمی جم خاتمه یافته شرکت پتروشیمی جم مطالعه و طراحی پایه انجام مطالعات و ارائه طراحی پایه پروژه جایگزینی خطوط آب خنک کننده واحدهای پایین دستی مجتمع پتروشیمی جم
7 برق ایستگاه های تقویت فشار طرح آماک خاتمه یافته شرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوب مهندسی پایه و تفصیلی و برخی خدمات فنی انجام برداشتهای صحرایی و انتخاب سایت‌ها، نقشه‌برداری، طراحی‌های پایه و تفصیلی ایستگاههای جمع‌آوری گاز، لوله‌‌های انتقال گاز به پالایشگاه گاز، طراحی های پالایشگاه و شبکه برق رسانی به آن
8 پروژه بهینه‌سازی در مجتمع پتروشیمی زکریای رازی ـ ماهشهر خاتمه یافته شرکت سهامی پتروشیمی زکریای رازی مهندسی پایه و تفصیلی، نظارت اجرایی تهیه طرحهای مفهومی برای بهینه‌سازی‌ها، طراحی‌های پایه و تفصیلی و نظارت بر اجرای بالغ بر 45 طرح بهینه‌سازی در واحدهای مجتمع
9 طرح توسعه کارخانه شیشه آبگینه خاتمه یافته شرکت شیشه آبگینه طراحی‌های پایه و تفصیلی طراحی مقدماتی و تفصیلی کوره دوم ذوب شیشه کارخانه و تأسیسات وابسته به آن
10 طراحی برج دوم Quench مجتمع پتروشیمی آبادان خاتمه یافته شرکت پتروشیمی آبادان طراحی‌های پایه و تفصیلی طراحی‌های مقدماتی و تفصیلی برج دوم Quench ، فونداسیون آن، لوله‌کشی‌های مرتبط به طرح و تجهیزات وابسته
11 خط لوله 16 اینچ اصفهان به کرمان خاتمه یافته شرکت فرانسوی اسپی کاپاک طراحی، تدارکات کالا و ساختمان سیستم حفاظت کاتدی برداشتهای صحرایی، اندازه گیری مقاومت خاک، طراحی مقدماتی و تفصیلی 13 ایستگاه حفاظت کاتدی برای 650 کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از پالایشگاه اصفهان به ترمینال کرمان و تأسیسات بین راهی
12 فونداسیون‌های تجهیزات پتروشیمی غدیر خاتمه یافته شرکت پتروشیمی غدیر انجام طراحی‌های مجدد فونداسیون‌ها نظر به جابجایی کارخانجات از کشور بلغارستان به ایران، کلیه فونداسیون‌های تجهیزات کارخانجات VC و PVC تجدید طراحی شدند.
13 کارخانه تولید قیر دمیده پالایشگاههای آبادان و بندرعباس خاتمه یافته شرکت سهامی پالایشگاه آبادان و بندرعباس طراحی های تفصیلی و مقدماتی و نظارت انجام خدمات طراحیهای مقدماتی و تفصیلی و نظارت بر اجرای واحدهای قیر سازی در پالایشگاه‌‌های آبادان و بندرعباس (دو پروژه جداگانه)
14 خط لوله گورزین ـ لافت ـ بندرعباس خاتمه یافته شرکت مهندسی و توسعه گاز طراحی مقدماتی و تفصیلی بررسی های صحرایی، نقشه برداری و طراحی های مقدماتی و تفصیلی خط لوله برای بخش‌های دریایی و خشکی
15 طراحی شبکه Off-site پتروشیمی فن آوران خاتمه یافته شرکت پتروشیمی فن‌آوران طراحی مقدماتی و تفصیلی انجام طراحی های مقدماتی و تفصیلی شبکه لوله های انتقال مواد Off-site در مجتمع پتروشیمی فن آوران

مقالات مرتبط