تلفن: ۸۷۲۸-۲۲۵۵-۰۲۱

فکس: ۸۵۴۴-۲۲۵۵-۰۲۱

خانهپروژه هاپروژه‌‌های خدمات مدیریت پیمان (PMC) و نظارت

پروژه‌‌های خدمات مدیریت پیمان (PMC) و نظارت

ردیف عنوان پروژه‌ها وضعیت کارفرما دامنه کلی خدمات شرکت بینا خلاصه مسئولیت های قراردادی
1 نظارت شرکت گاز استان کرمان – معاونت بهره برداری جنوب استان در دست اجرا شرکت گاز استان کرمان نظارت کارگاهی و عالیه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری در جنوب استان کرمان
2 نظارت شرکت گاز فارس -بهره برداری در دست اجرا شرکت گاز استان فارس نظارت کارگاهی نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی حوزه معاونت بهره برداری شرکت گاز استان فارس
3 مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه معاونت مهندسی کرمان در دست اجرا شرکت گاز استان کرمان نظارت کارگاهی و عالیه ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت مهندسی در استان کرمان
4 مشاوره و نظارت عالیه تاسیسات تقویت فشار پارچین سمنان دشت در دست اجرا شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نظارت کارگاهی و عالیه تهیه مستندات مناقصه ، نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های نصب واحد یدک تأسیسات تقویت فشار گاز پارچین / سمنان / دشت / صفاشهر
5 انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه گازرسانی در سطح استان زنجان در دست اجرا شرکت گاز استان زنجان خدمات نظارت کارگاهی خدمات نظارت کارگاهی گاز رسانی به 6 شهر و 200 روستا
6 احداث واحد جدید گاز مایع پالایشگاه گازفجر جم خاتمه یافته شرکت پالایش گاز فجر جم نظارت کارگاهی و پیمان رسیدگی نظارت بر اجرای عملیات ساختمان و نصب پروژه و انجام خدمات پیمان رسیدگی (تأخیرات، دعاوی، کارهای اضافی / نقصانی و …)
7 خط لوله هفتم سراسری گاز خاتمه یافته شرکت مهندسی و توسعه گاز خدمات مدیریت پیمان خدمات مدیریت پیمان در مراحل طراحی‌های مقدماتی و تفصیلی، تدارکات کالا و ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی 907 کیلومتر خط لوله “56 از عسلویه تا ایرانشهر و تأسیسات بین راهی و سیستم مخابرات و حفاظت کاتدی
8 مجتمع پتروشیمی فن‌آوران خاتمه یافته شرکت پتروشیمی فن‌آوران خدمات مدیریت پیمان ارائه خدمات مدیریت پیمان در مرحله اجرای کارخانجات متانول سوم، اسید استیک و مونوکسید کربن
9 مجتمع پتروشیمی غدیر خاتمه یافته شرکت پتروشیمی غدیر خدمات مدیریت پیمان ارائه خدمات مدیریت پیمان در مرحله بازنگری طراحی و اجرای کارخانجات ونیل کلراید و پی . وی . سی
10 مجتمع پتروشیمی بندر امام خاتمه یافته شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خدمات مدیریت پیمان (UNIT CONTRACTOR) بررسی های کارگاهی، طراحی سیستمهای تعمیراتی و بازسازی‌های لازم ناشی از جنگ تحمیلی، نظارت بر اجرای طرحهای مذکور و تکمیل کارهای باقیمانده واحدهای NF2، تمامی واحدهای UT و CF و همکاری در بازسازی سایر واحدهای مجتمع
11 مجتمع پتروشیمی زکریای رازی خاتمه یافته شرکت سهامی پتروشیمی‌ زکریای رازی خدمات مدیریت پیمان ارائه خدمات مدیریت پیمان در احداث واحد جدید تولید آب بدون املاح مجتمع
12 حوزه نفتی یادآوران شمالی خاتمه یافته شرکت SINOPEC چین خدمات نظارت کارگاهی ارائه خدمات نظارت کارگاهی در فاز اجرای تأسیسات زیربنائی حوزه نفتی یادآوران شمالی
13 پروژه بیوتکنولوژی خاتمه یافته شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خدمات مدیریت پیمان ارائه خدمات مدیریت پیمان در مراحل طراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی کارخانجات الکل و خمیرمایه
14 ایستگاه تقویت فشار گاز ساوه خاتمه یافته شرکت مهندسی و توسعه گاز خدمات نظارت کارگاهی نظارت کارگاهی در مرحله ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز
15 انبار نفت اردبیل خاتمه یافته شرکت مهندسی و ساختمان نفت خدمات نظارت کارگاهی نظارت کارگاهی در مرحله ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی انبار نفت و تلمبه‌خانه اردبیل
16 خط لوله فرآورده های نفتی تبریز ـ میاندوآب خاتمه یافته شرکت مهندسی و ساختمان نفت خدمات نظارت کارگاهی نظارت کارگاهی در مرحله ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی خط لوله انتقال فرآورده‌‌های نفتی تبریز به میاندوآب
17 طرح توسعه کارخانه شیمی کشاورز خاتمه یافته شرکت تولیدی شیمی کشاورز خدمات نظارت کارگاهی نظارت کارگاهی در اجرای طرح توسعه کارخانه تولید سم نباتی در مجتمع شیمی کشاورز
18 پروژه دوده صنعتی ساوه خاتمه یافته شرکت دوده صنعتی خدمات نظارت کارگاهی مشاوره به مدیریت و ارائه خدمات نظارت کارگاهی
19 مخازن ذخیره پالایشگاه اصفهان خاتمه یافته شرکت سهامی پالایشگاه اصفهان خدمات نظارت کارگاهی نظارت کارگاهی بر احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در پالایشگاه اصفهان

مقالات مرتبط