تلفن: ۸۷۲۸-۲۲۵۵-۰۲۱

فکس: ۸۵۴۴-۲۲۵۵-۰۲۱

خانهپروژه هاسایر پروژه‌‌ها

سایر پروژه‌‌ها

ردیف عنوان پروژه‌ها وضعیت کارفرما دامنه کلی خدمات شرکت بینا خلاصه مسئولیت های قراردادی
1 بررسی وضع موجود و بازسازی در مجتمع های فولاد اهواز خاتمه یافته شرکت فولاد ـ اهواز بررسی صدمات جنگی و بازسازی انجام خدمات (Detail Technical survey) DTS کارخانجات ذوب 1 و ذوب 2 و ارائه طرحهای بازسازی و نوسازی و نظارت بر اجرای آنها
2 کارخانه نخ نایلون پارسیلون (خرم‌آباد) خاتمه یافته شرکت پارسیلون طراحی تعمیرات پیشگیرانه بررسی ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه نخ نایلون‌سازی در خرم‌آباد و تأسیسات جانبی آن و طرح سیستمهای تعمیرات پیشگیرانه
3 مجتمع پتروشیمی مرودشت خاتمه یافته شرکت پتروشیمی مرودشت بازرسی فنی حین نصب کارخانجات انجام خدمات بازرسی فنی کارخانجات طرح توسعه پتروشیمی ایلام در مرحله نصب
4 مجتمع پتروشیمی بندرامام خاتمه یافته شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام بازرسی فنی حین تولید طراحی سیستمهای بازرسی فنی دوره‌ای و انجام خدمات برای کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی ثابت در 7 واحد از کارخانجات مجتمع
5 مجتمع پتروشیمی اراک خاتمه یافته شرکت سهامی پتروشیمی اراک برنامه‌ریزی و اتوماسیون انبارها همکاری در سازمان برنامه ریزی مجتمع و طراحی و پیاده سازی اتوماسیون انبارهای مجتمع
6 تجهیزات مکانیکی پالایشگاه گاز طبیعی کنگان خاتمه یافته طرح گاز طبیعی کنگان بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات انجام خدمات بازرسی فنی حین ساخت مخازن تحت فشار طرح پالایشگاه گاز طبیعی کنگان در کاخانجات داخلی
7 همکاری فنی / مهندسی در مجتمع فجر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خاتمه یافته پتروشیمی فجر همکاری فنی در سازمان خدمات فنی همکاری‌های فنی تخصصی در بررسیهای کارگاهی و ارائه طرحهای بهینه‌سازی و رفع معایب در حین بهره‌برداری از کارخانجات
8 همکاری فنی / مهندسی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر خاتمه یافته شرکت سهامی پتروشیمی امیرکبیر همکاری فنی در سازمان خدمات فنی همکاری‌های فنی تخصصی در بررسیهای کارگاهی و ارائه طرحهای بهینه‌سازی و رفع معایب در حین بهره‌برداری از کارخانجات

مقالات مرتبط