تلفن: ۸۷۲۸-۲۲۵۵-۰۲۱

فکس: ۸۵۴۴-۲۲۵۵-۰۲۱

دامنه خدمات

خانهدامنه خدمات

توسعه خدمات فنی ـ مهندسی در کشور، بالاخص در صنایع وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی، ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره، تأمین تکنولوژی و پیمانکاری را در قالب قراردادهای خدمات ادغام شده طراحی / مهندسی، تدارکات کالا و ساختمان و نصب و بهره برداری ایجاب نموده است. دامنه فعالیتهای شرکت طرح و ساخت بینا ، فراگیر کلیه زمینه‌‌های اینگونه خدمات، از طراحی‌‌های مفهومی تا خدمات راه‌‌اندازی و بهره‌‌برداری از پروژه‌‌ها می‌‌باشد. فهرست پروژه‌‌های انجام شده در زمینه‌‌های فوق در بخش آخر این مجموعه اعلام گردیده است.

سرفصل خدماتی که طرح و ساخت بینا به کارفرمایان محترم خود ارائه نموده و اکنون نیز آمادگی کامل برای ارائه آنها را دارا می‌‌باشد، به قرار زیرند:

مشاوره و مهندسی

 • مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی‌‌های فنی / مالی / اقتصادی
 • تأمین دانش فنی (License / Technology)
 • بسته مهندسی پایه و پیش تفصیلی (BEP – FEED)
 • بسته طراحی – مهندسی تفصیلی
 • بسته مناقصات فنی ـ مهندسی
 • مهندسی خرید کالای پروژه‌‌های صنعتی
 • تحلیل و مهندسی ارزش
 • مهندسی کارگاهی

تدارکات کالا

 • تهیه و پیشنهاد ”فهرست سازندگان تأیید شده“ به کارفرمایان
 • تهیه و توزیع ”درخواستهای استعلام“ برای تأمین کالا
 • بررسی و معادل‌سازی پیشنهادات فنی و بازرگانی دریافتی از سازندگان و فروشندگان کالا و رفع ابهامات آنها
 • تهیه جداول ”تحلیل پیشنهادات فنی“ و ”تحلیل پیشنهادات بازرگانی“ برای گزینش فروشندگان اصلح ماشین‌‌آلات و تجهیزات
 • تهیه اسناد مربوط به ”قراردادهای خرید“ شامل مشخصات فنی کالا، فهرست مقادیر، نیازهای بازرسی‌های فنی، دستورالعملهای علامت‌گذاری، بسته‌بندی و ارسال کالا
 • پیگیری‌‌های فنی / مدیریتی در مراحل خرید
 • مدیریت و هماهنگی انجام بازرسی‌های شخص ثالث در مراحل ساخت تجهیزات
 • تأمین نیازهای انبارهای سایت و کلیات عملیات انبار
 • هماهنگی تهیه ”فهرست تعادل کالا“ در مرحله پایان اجرای پروژه‌‌ها

ساختمان و نصب

 • تهیه مدارک مناقصه برای انتخاب پیمانکاران فرعی و خدماتی و برگزاری مناقصات
 • طرح یکپارچگی اجرای پروژه، برنامه‌‌ریزی، کنترل پروژه، برآورد و کنترل هزینه
 • هماهنگی و نظارت بر عملیات ”تجهیز کارگاه“
 • کنترل و نظارت بر تأمین منابع انسانی، تجهیزاتی و مصالح توسط پیمانکاران فرعی
 • نظارت کارگاهی بر انجام خدمات ساختمان و نصب در کلیه زمینه‌‌ها
 • کنترل‌‌های کمّی و کیفی فعالیتهای کارگاهی
 • هماهنگی‌‌های بازرسی فنی کارگاهی و خدمات بازرسی‌های غیرمخرب
 • هماهنگی ارائه خدمات توسط نمایندگان، فروشندگان / سازندگان ماشین‌‌آلات پروژه
 • مدیریت ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست
 • مدیریت بحران
 • هماهنگی، همکاری و نظارت بر انجام عملیات پیش راه‌‌اندازی، راه‌‌اندازی، بهره برداری

مشاوره مدیریت پروژه‌‌ها (PMC)

بررسی و اعلام نظر در مورد قراردادها، بررسی و تأیید طرح اجرای پروژه، برنامه‌‌ریزی و کنترل پروژه، بازنگری و تأیید طراحی‌‌ها، خدمات مدیریت خرید، کنترل کیفیت / تضمین کیفیت، بودجه و کنترل هزینه، خدمات حقوقی برای کارفرما، نظارت کارگاهی در دوره ساختمان و نصب و مستند سازی پروژه

مشاوره مدیریت پروژه‌‌ها (PMC)
خدمات مشاوره مدیریتی

خدمات مشاوره مدیریتی

 • بررسی قراردادها و مشخص نمودن فعالیتهای حساس برای کنترل به موقع
 • بررسی و تصویب ”طرح اجرای پروژه“
 • تهیه برنامه زمانبندی کلان پروژه
 • برنامه‌ریزی اجرای خدمات تضمین و کنترل کیفیت
 • بررسی و تأیید مدارک طراحی ـ مهندسی و مدارک مهم خدمات تدارکات کالا
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی فیمابین بخشهای مهندسی، تدارکات کالا و ساختمان و نصب
 • همکاری با بخش مهندسی در اجرای تحلیل‌های مهندسی ارزش
 • تحلیل کارآیی بخشهای مختلف پروژه و ارائه راه‌حل برای رفع گلوگاهها
 • مدیریت خروج از شرایط ”بحران“ در پروژه و مدیریت برنامه‌‌های جبرانی
 • پیشگیری از بروز اختلافات پیمانی ـ حقوقی در سازمان‌های مختلف مسئول
 • تحلیل و حل و فصل موارد اختلاف و پشتیبانی‌های حقوقی / قانونی به نمایندگی از طرف صاحبکار
 • کنترل هزینه‌‌های اجرای پروژه
 • تهیه و بکارگیری سیستمها و روشها و فرمت‌های مربوطه
 • تهیه گزارشات دوره‌ای برای پیشرفت بخشهای مختلف پروژه

خدمات نظارت کارگاهی

 • برنامه‌ریزی و کنترل کلیه فعالیتهای ساختمان و نصب پروژه
 • مدیریت اجرای خدمات ساختمان و نصب
 • نظارت‌های کمّی‌وکیفی بر کلیه مراحل و خدمات دوره ساختمان و نصب ، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره برداری
خدمات نظارت کارگاهی
مشاوره در مرحله ساختمان و نصب و بهره برداری پروژه‌‌ها

مشاوره در مرحله ساختمان و نصب و بهره برداری پروژه‌‌ها

 • تحلیل تخصیص منابع و عملکرد گروه‌‌ها
 • کنترل پیشرفت کار، بررسی علل انحراف از برنامه‌‌ها و ارائه راه‌حلهای جبرانی
 • برآورد هزینه‌‌های مرحله ساختمان و نصب و کنترل هزینه‌‌ها
 • بررسی و تحلیل ”دستورات اضافه‌کاری و تغییرات“
 • همکاری در حل اختلافات
 • بررسی و اعلام نظر یا تصویب هزینه‌‌های اضافی پیمانکاران فرعی
 • ایجاد و مدیریت اجرایی سیستمهای کنترل کیفی خدمات ساختمان و نصب
 • حصول اطمینان در اجرای روشهای مصوب پروژه توسط پیمانکاران فرعی

سایر خدمات مورد نیاز پروژه‌‌ها

 • مدیریت و هماهنگی تأمین منابع مالی پروژه‌‌ها (Project Financing)
 • تنظیم و ارائه خدمات مربوط به تهیه مدارک پیمان‌های مورد نیاز پروژه‌‌ها و ”مهندسی قراردادها“
 • همکاری و نظارت بر انجام خدمات بازرسی‌های فنی در کلیه مراحل اجرایی و ساخت کالای پروژه‌‌ها
 • همکاری و نظارت بر راه‌اندازی، شروع بهره‌برداری و انجام آزمایشات کارآیی پروژه‌‌ها
 • طراحی و اجرای پروژه‌‌های ”تعمیرات پیشگیرانه“ (Preventive Maintenance)
 •  
سایر خدمات مورد نیاز پروژه‌‌ها